EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM VI KAN HJÄLPA DIG MED

TJÄNSTER SOM ÄR BERÄTTIGADE TILL RUT-AVDRAG

Klippa gräs
Kratta löv
Klippa häckar
Rensa ogräs
Högtryckstvättning altaner osv
Snöskottning
Röjning / trimning med röjsåg.
Jordfräsning

TJÄNSTER SOM INTE ÄR BERÄTTIGADE TILL RUT-AVDRAG

Beskärning (kommer att omfattas av RUT-avdraget från den 1 augusti)
Bortforsling av skräp
Plantering
Trädgårdsdesign