Grovsopor

När sopmängderna är för små för att motivera en container men för tunga eller skrymmande att köra själv, uppstår ett problem. Vi fixar det!

Hur går det till?

Vi kommer med ett släp och lastar på ert avfall, till exempel trädgårdsavfall, rivningsavfall eller gamla möbler, kylskåp mm. Idag som vi ska värna om miljön så det är bra om ni sorterar ert avfall innan vi kommer och hämtar det.